Trong bài viết dưới đây, Suadiennuoc.info xin giới thiệu hàm Round và cách dùng hàm làm tròn trong Excel. Khi làm việc với các bảng tính Excel, nhất là những công thức tính toán trong Toán học, chắc chắn bạn sẽ gặp những trường hợp phải làm tròn số đến số nguyên gần nhất để tạo sự đơn giản khi tính toán hơn. Việc để nhiều số sau dấu phẩy sẽ khiến bảng số liệu khó nhìn, khó tính toán và không được chuyên nghiệp. Vì thế việc làm tròn số trong Excel là điều cần thiết để giúp bảng số liệu được rõ ràng hơn. Để làm được điều này, chúng ta thường sử dụng hàm ROUND, hàm làm tròn số thông dụng nhất trong Excel.

Hướng dẫn dùng hàm Round trong Excel

Hàm Round trong Excel có cú pháp =ROUND(number,n).
Trong đó:

  • Number là số cần làm tròn.
  • N là đối số có thể âm hoặc dương.

Với đối số N chúng ta sẽ có một số trường hợp khác nhau.

  • Nếu N = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. Chẳng hạn làm tròn số ROUND(9.23.0) = 9
  • Nếu N > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Chẳng hạn ROUND(21.25464,5) = 21.25. Nếu N =1 lấy 1 số lẻ, n=2 lấy 2 số lẻ,…
  • Nếu N < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Ví dụ: ROUND(23.23434, -1) = 20. Nếu N = -1 thì làm tròn đến hàng chục, N = -2 làm tròn đến trăm và N = -3 là đến hàng nghìn...

Chúng ta sẽ thực hiện với bảng dữ liệu điểm số dưới đây. Hãy làm tròn số đến 2 chữ số thập phân.

Tại ô nhập kết quả điểm số làm tròn, chúng ta nhập công thức =ROUND(C2,2) rồi nhấn Enter.
Trong đó cột C2 là điểm trung bình của sinh viên. 2 là chỉ lấy 2 số bên phải của dấu thập phân, làm tròn tới 2 số sau dấu phẩy. Trường hợp N < 0 thường xuất hiện trong bảng lương hoặc hóa đơn.
Ngay lập tức kết quả sẽ cho ra điểm số được làm tròn tới số thứ 2 sau dấu thập phân. Bạn kéo xuống dưới để nhập nốt điểm số cho sinh viên.

Với hàm Round trong Excel, người dùng sẽ dễ dàng trong việc làm tròn số liệu, gọn gàng bảng tính hơn thay vì để nhiều số đằng sau số thập phân. Khi làm tròn, người xem sẽ dễ dàng theo dõi bảng dữ liệu Excel mà bạn cũng nhanh chóng tính toán hơn.

Scroll to Top
0915.066.567
0965.816.828